Điện Thoại Huawei P30 Lite - Ram 6GB - Rom 128GB - Camera sau Chính 24 MP & Phụ 8 MP, 2 MP - Camera trước 32 MP - Hàng phân phối chính thức

SKU:Huawei P30 Lite
7,490,000₫
Tiêu đề:

Mô tả


 Điện Thoại Huawei P30 Lite - Ram 6GB - Rom 128GB - Camera sau Chính 24 MP & Phụ 8 MP, 2 MP - Camera trước 32 MP - Hàng phân phối chính thức
 Điện Thoại Huawei P30 Lite - Ram 6GB - Rom 128GB - Camera sau Chính 24 MP & Phụ 8 MP, 2 MP - Camera trước 32 MP - Hàng phân phối chính thức
 Điện Thoại Huawei P30 Lite - Ram 6GB - Rom 128GB - Camera sau Chính 24 MP & Phụ 8 MP, 2 MP - Camera trước 32 MP - Hàng phân phối chính thức
 Điện Thoại Huawei P30 Lite - Ram 6GB - Rom 128GB - Camera sau Chính 24 MP & Phụ 8 MP, 2 MP - Camera trước 32 MP - Hàng phân phối chính thức
 Điện Thoại Huawei P30 Lite - Ram 6GB - Rom 128GB - Camera sau Chính 24 MP & Phụ 8 MP, 2 MP - Camera trước 32 MP - Hàng phân phối chính thức
 Điện Thoại Huawei P30 Lite - Ram 6GB - Rom 128GB - Camera sau Chính 24 MP & Phụ 8 MP, 2 MP - Camera trước 32 MP - Hàng phân phối chính thức